fbpx

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2020.

The Canny Company Ltd. staat in het VK geregistreerd onder bedrijfsnummer 4856842. Bestellingen op deze website worden door The Canny Company Ltd. afgehandeld.

Uw wettelijke rechten worden door geen van onderstaande voorwaarden aangetast. Wij behouden het recht voor om deze voorwaarden, die van kracht zullen worden vanaf het moment dat ze worden vrijgegeven op deze website (zie datum bovenaan), te wijzigen. Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de meest recente voorwaarden.

 

Service en gebruiksvoorwaarden

Als onderdeel van onze service, zullen wij u van informatie voorzien, alsmede van andere diensten die wij besluiten aan te bieden, behoudens de voorwaarden van de overeenkomst. U gaat ermee akkoord om gebruik te maken van onze diensten op een manier die in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten, regels en regelgeving en de voorwaarden beschreven in het hieronder samengevatte beleid en richtlijnen. Let erop dat u in deze overeenkomst wordt aangeduid als 'klant'.

 

Regels Voor Gedrag Online

De ‘overzichtsfase’ geeft de definitieve details van uw bestelling weer. Daarna zullen wij per email de ontvangst van uw bestelling bevestigen met de details van de door u bestelde producten. Let op, dit emailbericht is geen orderbevestiging of aanvaarding van uw bestelling door The Canny Company Ltd.

Aanvaarding van uw bestelling en totstandkoming van het contract tussen u en ons vindt plaats op het moment van verzending van de bestelde producten, tenzij wij u meegedeeld hebben dat wij uw bestelling niet aanvaarden of wanneer u uw bestelling geannuleerd heeft.

 

Levering

Wij doen ons uiterste best om de goederen binnen de gestelde termijn te leveren, maar soms zijn vertragingen echter onvermijdelijk als gevolg van onverwachte omstandigheden. The Canny Company Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of gebreke in de levering van producten binnen de gestelde termijn.

Het risico van verlies van en schade aan producten zal op u overgaan op de datum waarop de producten geleverd worden of op de datum van onze eerste poging tot levering.

In het VK geplaatste bestellingen zullen worden verzonden via Royal Mail 2e klasse  (3-5 dagen) en 1e klasse (1-2 dagen). In Europa geplaatste bestellingen worden doorgaans via Royal Mail vanuit het VK verzonden en na 10-14 dagen bezorgd, alhoewel wij indien mogelijk gebruik zullen maken van lokale vervoerders om de levertijd te versnellen. Bestellingen in Noord-Amerika en Zuid-Amerika zullen verzonden worden vanuit ons magazijn in Chicago en de levertijden zullen afhangen van de gekozen opties, zoals USPS of UPS. Bestellingen in Australië zullen vanuit onze fabriek in Melbourne worden verzonden door Australia Post of Australia Post Express.

 

Annulering bestelling

Alle bestellingen worden zodra ze zijn geplaatst automatisch in behandeling genomen via onze beveiligde “merchant processor” en klaargemaakt voor verzending. Gedurende dit tijdsbestek maken wij onomkeerbare kosten. Hoewel wij begrijpen dat bestellingen soms gewijzigd moeten worden, kunnen wij dit daarom in de meeste gevallen niet kosteloos doen.

Annuleringen worden behandeld als een retournering met alle toepasselijke kosten. Uw bestelling zal behandeld worden als automatisch geannuleerd als in geval van betaling met een creditcard of Paypal geen gelijktijdige betalingskennisgeving door ons is ontvangen. In geval van een betaling met Paypal-cheques zal de bestelling automatisch worden geannuleerd als het geld niet binnen één maand na de besteldatum op onze rekening is bijgeschreven.

 

Terugzending en terugbetaling

Indien de door u bij ons bestelde goederen defect, beschadigd of niet geschikt zijn, stel ons dan graag binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte en stuur ze binnen 14 dagen naar ons terug. Zolang de goederen nog in nieuwe staat verkeren en voor herverkoop geschikt zijn en in hun oorspronkelijke verpakking worden aangeleverd, zullen we graag het product omruilen of u uw geld teruggeven (verminderd met verzend- en verpakkingskosten). Verzekert u zich bij het bestellen van Canny Collar halsbanden ervan dat u de juiste maat heeft besteld voordat u ze gebruikt omdat wij geen teruggezonden goederen kunnen accepteren die niet opnieuw verkocht kunnen worden ('De juiste maat kiezen').

Voor een snelle verwerking van uw teruggezonden goederen, graag een afdruk van dit document. Stuur de goederen met een begeleidend schrijven naar het adres onderaan deze pagina. 

 

Intellectueel eigendom

U accepteert en stemt ermee in dat alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken en alle overige intellectuele eigendomsrechten in al het materiaal en/of inhoud dat beschikbaar wordt gemaakt bij het gebruik van deze website, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers zullen blijven berusten. U heeft toestemming om dit materiaal alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk door ons of onze licentiegevers is goedgekeurd.

U accepteert en stemt ermee in dat het materiaal en/of inhoud op deze website voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik beschikbaar wordt gemaakt en dat zulk materiaal en inhoud slechts mag worden gedownload met als doel het gebruik van deze website. Bovendien accepteert u dat elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze website ten strengste verboden is en u stemt ermee in om zulk materiaal en inhoud niet te kopiëren, te reproduceren, uit te zenden, te publiceren, publiekelijk te vertonen, te verspreiden, commercieel uit te buiten of om hiervan afgeleide werken te creëren (en u gaat ermee akkoord om derden niet te helpen of in staat te stellen om dit te doen).

 

Geheimhouding & Beveiliging

Wij gebruiken uw IP-adres voor het beheren van onze website, voor het verzamelen van algemene demografische data m.b.t. bezoekers van onze website en voor het identificeren van u en uw winkelwagentje. Alle IP-adressen worden geverifieerd ter voorkoming van frauduleuze transacties.

Contactinformatie van onze bestellingformulieren wordt gebruikt om u uw bestellingen en informatie over ons bedrijf toe te sturen. Wij verzamelen contactinformatie en unieke identificatoren, waarna wij deze data gebruiken om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, de bestelling uit te voeren en voor het gebruik als accountnummers in ons informatiesysteem in geval u iets bij onze online winkel koopt. Tevens kunnen wij uw persoonlijke details gebruiken om u informatie over speciale aanbiedingen of promoties toe te sturen, maar wij zullen deze gegevens niet aan derden beschikbaar stellen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt zich te allen tijde uit laten schrijven.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gegevensbeleid, procedures, inhoud of privacybeleid van deze websites, ook niet als deze getoond worden als onderdeel van The Canny Company website.

 

Beveiliging

Om uw creditkaartgegevens te beschermen, worden alle betalingstransacties m.b.v. een beveiligde server met maximale encryptie verwerkt. Bovendien worden er GEEN financiële gegevens, zoals creditkaartnummers, op deze website opgeslagen.

Deze website heeft de meest actuele beveiligingsmaatregelen geplaatst. U aanvaardt de beveiligingsrisico’s die inherent zijn aan het leveren van gegevens via Internet en The Canny Collar Company Ltd. is derhalve niet aansprakelijk voor enige inbreuk op de veiligheid, tenzij die te wijten is aan nalatigheid of opzettelijk verzuim onzerzijds.

 

Legale informatie

The Canny Company Ltd. is geregistreerd onder de relevante Gegevensbescherming Wetgeving.

Door het kopen van een product aanvaardt u dat u deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft en hieraan gebonden bent. Het contract tussen The Canny Collar Company Ltd. en u, de klant, is onderworpen aan de Engelse Wet en in geval van een geschil tussen beide partijen is uitsluitend de rechtbank in Engeland bevoegd. De engelse taal is de enige taal die gehanteerd wordt voor de uitleg van het contract.

The CANNY COLLAR is beschermd door internationale octrooirechten. CANNY® is een handelsmerk. © THE CANNY COMPANY LTD 2003 - 2020.

 

Disclaimer

The Canny Company Ltd. is gevestigd in Engeland en Wales (inschrijvingsnummer 485684) en The Canny Company (Australia) Pty Ltd in Australië (ABN 59 129 258 653), gezamenlijk genoemd “de onderneming”. Wij hebben ons tot het uiterste ingespannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat is, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of omissies. 

De onderneming doet haar best om ervoor te zorgen dat de producten worden gefabriceerd met een hoge kwaliteitsstandaard, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel bij dieren of personen als gevolg van onjuist gebruik van de producten. Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website van The Canny Company Ltd (www.cannyco.com); door onze webpagina te gebruiken stemt u volledig in met deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met een onderdeel van de disclaimer, dient u onze website niet te gebruiken.

 

Andere zaken

Bij het selecteren van onze producten zijn we ervan uitgegaan dat deze alleen voor huishoudelijk gebruik zullen worden gebruikt. Indien u van plan bent om de producten voor commerciële doeleinden te gaan gebruiken, zorg er dan voor dat u door een passende verzekering gedekt bent.

The Canny Company Ltd. zal onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid aanvaarden voor vertragingen of voor producten die niet geleverd worden of op andere wijze niet aan in deze voorwaarden beschreven verplichtingen kunnen voldoen, indien hetzelfde geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, veroorzaakt wordt door omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen macht heeft.